top of page

GezinsTherapie, Amstelveen, Noord Holland, Midden Nederland, Zuid Holland

Dreigende scheiding  

In een dreigende scheiding is het van het allergrootste belang dat de kinderen ( die werkelijk alles voelen) worden betrokken bij de problematiek en dus heersende spanning in het gezin.

Dit lijkt gek maar is voor (gevoelige) kinderen erg belangrijk omdat ze graag duidelijkheid hebben over wat ze onbewust ook wel in stilte voelen. Als we kinderen te lang geen deelgenoot maken van onze eigen diepe gevoelens/emoties dan begrijpen kinderen het "waarom" op den duur ook niet meer. Ze raken in de war & gaan twijfelen aan zichzelf.

Het maakt ze onzeker als we niet eerlijk zijn met onze kinderen. Immers als kind voelde jij vroeger ook alles haar fijn aan. 

Hoe eerder je ze in het proces betrekt, zonder ze verantwoordelijk te stellen, maar gewoon open en eerlijk over de dreigende scheiding dan bereiden we het hooggevoelige kind voor op wat gaat komen. Anders raakt het kind verward en verstrikt in haar/zijn eigen gevoelens wat veel ellende kan veroorzaken. Ze weten niet meer welk gevoel van hun is en wat van de ouder(s) We dienen onze hooggevoelige kinderen deelgenoot te maken anders voelen zij zich in stilte juist verantwoordelijk voor het verdriet van de ouder(s) en of scheiding. (schuldgevoelens, diepe angsten vanuit onzekerheid en dus worden kinderen of heel stil/teruggetrokken of heel druk en ervaren veel stress).

Een (hooggevoelig) kind vraagt om oprechtheid, om een open hart-verbinding, vertrouwen. Dus behandel jouw kind(eren) met respect en openheid. Maak het kind duidelijk wat er thuis speelt, wat je voelt en wat het kind zelf voelt. Stel ook vragen aan je kind of hij/zij de spanningen, boosheden en het verdriet voelt. Leg helder en duidelijk uit waar jullie staan en wat er gaat gebeuren. Als je het nog niet weet wat er gaat gebeuren leg dit dan ook helder uit. Wees vooral eerlijk en open. Het liefste met beide ouders de kinderen op een veilige en liefdevolle manier benaderen. 

Spreek jouw kind aan met volwassen en liefdevolle taal. Stel ook vragen aan je kind. Wat voel jij , wat doet het met jou en maak heel duidelijk dat dit niet hun schuld is. Wees duidelijk wat er in het gezin speelt. Probeer niets voor je kinderen te verbergen omdat je denkt dat het ze niet aangaat of omdat je denkt dat ze het niet aankunnen. Jouw kinderen zijn sterk en kunnen alles aan als liefdevol, eerlijk en heel open bent over jouw eigen gevoelens/emoties samen met je partner. 

Maak je kind(eren) belangrijk in een dreigende scheiding ( houdt niets geheim, ze voelen toch alles).

Geef je kinderen een stem en vraag hen luid en duidelijk of zij weten wat papa en/of mama beter zouden kunnen doen volgens hun. Vertrouw en vraag naar hun innerlijke wijsheid en gevoelens. Kinderen zijn vaak onze bruggetjes (verbinding) naar elkaar toe. Omdat we als volwassen ver van onszelf verwijderd zijn geraakt en daarom ook ver van onze partner zijn verwijderd. Betrek je kinderen in het team, gezin bij leuke en mooie dingen maar ook bij problemen. Zo voelen kinderen zich betrokken en geeft ze het gevoel dat ze waardevol zijn en dus belangrijk in dit gezin. Als je jouw kind(eren) een stem geeft dan zullen ze minder dragen maar meer durven uitspreken zonder angst op afwijzing, schuld of angst. Ze worden gehoord. Dit zet deze kinderen weer in hun kracht, eigenwaarde. Als we dit als ouder(s) verzuimen dan raken kinderen verward en onstaat er meestal heftige problematiek in het kind zelf of in haar/zijn gedrag thuis, op school etc. 

Wil je graag ook wat meer hulp, advies en of begeleiding bij de communicatie binnen het gezin bij een dreigende scheiding? Neem dan direct contact op met Kinder en Gezinstherapeut Sonja de Heer > 06-229 27 448

Het samengestelde gezin.

In Nederland zijn ieder jaar meer dan 50.000 kinderen betrokken bij de 100.000 echtscheidingen of relatiebreuken. Wanneer je als alleenstaande ouder opnieuw gaat samenwonen of trouwen ontstaat er een “nieuw samengesteld gezin”, ook wel fusiegezin genoemd. 

Zowel voor ouders als voor kinderen is het omgaan met de nieuwe gezinssituatie niet altijd even gemakkelijk. Een nieuwe gezinssamenstelling brengt veel veranderingen en problemen met zich mee, zowel praktisch als emotioneel. 

Nieuw samengesteld gezin

Het woord “nieuw samengesteld gezin” geeft direct de meest ingrijpende verandering aan die voor kinderen en ouders plaatsvindt. Vaak hebben één van de partners of beide partners kinderen uit de vorige relatie. In een samengesteld gezien moeten kinderen ineens hun leefomgeving, hun speelgoed en papa of mama delen met nieuwe gezinsleden. 

Ouderschapsplan

Ten tijde van de scheiding of relatiebreuk hebben jullie een ouderschapsplan voor de kinderen opgesteld. Een onderdeel van dit ouderschapsplan is de omgangsregeling. Binnen een samengesteld gezin kunnen meerdere omgangsregelingen worden samengevoegd. Hierdoor ontstaat een nieuwe maar vaak hectische gezinssituatie.

Het nieuwe gezin wordt een zogenaamd fulltime of parttime samengesteld gezin, waarbij de samenstelling van de gezinsleden sterk kan verschillen. Daarnaast worden er binnen deze “nieuwe samengestelde gezinnen” kinderen geboren. Voor zowel ouders als kinderen vergt dit een groot aanpassingsvermogen en flexibiliteit. Nieuwe afspraken over de omgangsregeling zijn soms noodzakelijk. Ieder gezinslid zoekt naar de eigen plek binnen het nieuwe samengestelde gezin. Dit is vaak een hele grote verandering voor (hooggevoelige) kinderen. Het kan zijn dat kinderen totaal in de war raken over hun plek binnen het gezin omdat in het gezin van herkomst zij bijvoorbeeld "de oudste" of juist "jongste" waren en binnen het nieuwe gezin kan dit totaal anders zijn. 

Stiefouder

Onderdeel van een samengesteld gezin is de stiefouder. Deze stiefvader of stiefmoeder zal zich ook met de opvoeding van de stiefkinderen bezighouden. Deze extra inmenging in de opvoeding kan tot wrijving en discussie leiden met de ex-partner. Maak samen goede afspraken over de opvoeding en trek één lijn. Door de afspraken eensgezind na te komen geven jullie de kinderen zekerheid en veiligheid. 

Familie opstellingen werken helend.

Een doeltreffende methode om kinderen, jongeren en volwassen mensen te helpen

binnen het familiesysteem waarin ze zich bevinden en/of vandaan komen meer duidelijkheid te verschaffen en zichtbaar te maken wat zich onbewust afspeelt & of steeds weer aandient.  

Systemisch werk

Niemand staat op zichzelf. Iedereen maakt onderdeel uit van een systeem: 

het gezin, een organisatie, school, etc. Vooral de familiesystemen van onze vader en moeder en de verbinding van deze twee hebben vaak een grote invloed op ons functioneren. Eveneens bepalen ze mede de manier waarop we onze eigen kinderen opvoeden. De personen die deel uitmaken van dit familiesysteem beïnvloeden elkaar continu, bewust en onbewust. Systemisch werk heeft tot doel deze beïnvloeding en de patronen die daarbij horen zichtbaar te maken. De werkelijkheid zien zoals die is, dat geeft verandering. 

Loop je regelmatig tegen dezelfde thema's aan in je leven en kom je maar niet tot een oplossing? Zet dan, net als in een word document, de onderwaterknop van je leven eens aan! Je krijgt in deze workshop een diep inzicht in de onbewuste patronen die soms wel door generaties heen worden overgedragen. 

Opstellingen kunnen duidelijkheid geven over verschillende uiteenlopende thema’s met als resultaat het kunnen loslaten van oude problemen, doorbreken van gewoonte patronen, helderheid krijgen in het leven, de eigen plek vinden en het hebben van evenwichtige en bevredigende relaties.

Welke thema’s kun je opstellen

Ieder denkbaar thema, vraag, probleem of verlangen kan opgesteld worden (vooral die, die zich blijven opdringen)! 

‘Niet lekker in je vel zitten’:

Diepe onverklaarbare emoties; angst, schuldgevoelens, boosheid, verdriet, onzekerheid, faalangst, patronen die zich steeds herhalen, geen voldoening in het leven vinden, je ‘draai’ niet vinden, te groot of te weinig verantwoordelijkheidsgevoel, gedragsproblemen, leerproblemen 

Relationele problemen:

Relaties met een partner, met ouders, broers of zussen, kinderen,bindingsangst, onbevredigde relaties, niet de juiste partner kunnen vinden, echtscheiding, verlies van geliefde, niet kunnen loslaten van ex-partner, afwezigheid van een of beide ouders, strijd tussen ouders/kinderen/(ex-)partners, sexueel misbruik, alcoholverslaving, niet gehoord, niet gezien worden, etc.

Medische klachten:

Lichamelijke en psychische, depressie, vermoeidheid, onvruchtbaarheid, allergieën, suïcidale gevoelens, eetproblemen, adhd/add, autisme 

Identiteit:

Seksuele geaardheid, culturele achtergrond, adoptie, biologische ouders, belangrijke beslissingen m.bt. leven en dood, werk/ontslag, blokkeren van succes, financiën, schoolkeuze.

Zou jij graag meer inzicht krijgen in de Famiie - Problematiek of gewoon binnen je eigen gezin meer duidelijkheid willen krijgen wat er zich nu "onbewust" en dus onder water afspeelt binnen en tussen de personen. Dan zal de Familie Opstelling je snel meer duidelijkheid geven over de dieper liggende oorzaken van de heersende "gedrag" problematiek en of verstoord Welzijn.

Ik maak van oa van harte gebruik van Familie-Opstellingen Ingrid Dijkstra technieken & methodiek ( Kind & FamilieLot ) .

Bel voor een afspraak met Kindertolk®, Relatie en Gezins-Therapeut Sonja de Heer 06- 229 27 448 

bottom of page