top of page

Mijn doel en levensmissie is om "gewoon" mens op aarde te mogen ZIJN en het WARE KINDER HART weer tot LEVEN te laten komen. 

Een goede relatie leren opbouwen met jezelf ( mentaal, emotioneel, fysiek & spiritueel)is de sleutel tot het ervaren van meer levensvreugde.

Leren echt van jezelf te houden is een hele LEVENS KUNST: 

‘Je zet dagelijks jouw glimlach op als je in de spiegel kijkt en naar buiten toegaat. Je wentelt jezelf in vergetelheid om niet te voelen. Je weet dat het niet echt is maar Je kunt je niet veroorloven om de pijn te voelen want er is iets wat jouw ziel niet kan vergeten. Je gebruikt jouw glimlach als een muur. Je telt de gebroken stukken van jouw hart. Je kunt al jouw gebeden opzeggen want Jij weet al de juiste en mooie woorden te spreken maar Je hebt geen idee hoe jij jezelf echt waardevol kan voelen. Je zou wel weg willen vluchten maar je weet niet waar kinderen heen gaan als thuis de plek is waar de pijn is. Je moest "overleven". Je zet jouw masker op om te verbergen wat jij écht voelt. Je telt opnieuw de scherven van jouw kwetsbare hart. Jij kunt iedereen zijn die zij willen dat jij bent en jij wilt alles voor hen doen maar jij weet niet hoe jij jezelf echt waardevol & echt "Levend" kunt voelen. Vrije Vertaling uit: "Precious to God", Julie Miller.

Toch is dit de meest moeilijke opgaaf voor vrijwel ieder mens.

Waarom? We hebben veel aangepast en aangeleerd gedrag tijdens ons leven opgedaan. We moesten immers "overleven" en ons "kwetsbare" hart beschermen en verdedigen. Toch "leven" we dan maar Half en zijn ook diep van binnen niet echt gelukkig, tevreden, rustig of authentiek/eerlijk met onszelf en die ander. We will (d) en voldoen aan de verwachtingen van de ander om zo vooral de harmonie te bewaren en liefde te verdienen. Helaas raken we hierdoor steeds verder uit balans & verwijderd van ons authentieke Zelf & dus "Ware" Hart. 

Met liefde maak ik mens en kind bewust van wat hen onbewust mentaal, emotioneel, sociaal, fysiek & Spiritueel blokkeert, frustreert en ziek maakt. Ik zet heel mijn Wezen en Energie in om jouw innerlijke en uiterlijke mentale, emotionele en fysieke energie en gezondheid te scannen, verwoorden en activeren. (Zodat natuurlijke genezing tot stand kan komen). Tevens geeft mijn lichaam aan waar deze innerlijke blokkade en pijn zich in jouw lichaam bevindt en welke boodschap jouw lichaam voor jou heeft om weer "Heel" te mogen worden. Dit heeft direct een weerslag op jouw functioneren in de buitenwereld. Zodra je in contact staat met jouw diepste zelf/eigen hart verandert die buitenwereld als vanzelf mee. Het wonder. 

Van denken naar voelen.

Er spelen vaak innerlijke tegenstrijdigheden waardoor we van onszelf niet gewoon mogen ZIJN wie we ten diepste voelen en menen te ZIJN. De onderdrukte of onzichtbare schaduw kant van onszelf laten we liever "niet zien" aan anderen. Immers ons gedrag werd in onze vroege jeugd afgewezen, de kop ingedrukt en niet acceptabel gevonden. Ons bewustzijn creëert ons dagelijks leven, niets gebeurt zomaar. Bij ziekte, verstoorde relaties of een gebrek aan vervulling vraag ik me altijd af welke energie, gedachten & dus gevoel heeft geleid tot de ontstane situatie?! Mijn lichaam geeft nauwkeurig aan waar de oorzaak van jouw verstoorde "Wel Zijn" ligt en hoe we jouw Zelf Helende Vermogen kunnen activeren middels mijn handen, energie, ogen, stem/woorden en hart. 

Nooit (goed) genoeg

In onze vroege jeugd hebben we aangeleerd dat die "donkere" Kanten van onszelf niet acceptabel waren of niet gewaardeerd. door onze omgeving. We hebben dus aangeleerd alleen maar bepaalde kanten van onszelf te laten zien aan de wereld om afwijzing, afkeuring, schaamte en kritiek dus te voorkomen. We leerden ons al jong aanpassen en ongewenst gedrag te omzeilen en of vermijden. Hierdoor zijn veel mensen ongeleide projectielen geworden van ingehouden machteloosheid, angst, verdriet, jaloezie, pijn en woede. De pijn heeft zich als het ware rond jouw hart gestapeld en in jouw lichaam vast gezet. 

Dit is wat ons allen Ziek maakt.

Hoe ouder we worden hoe meer we uitgedaagd worden door het LEVEN zelf, om weer HEEL gewoon onszelf te worden. En niet langer angst te hebben voor kritiek, afwijzing, falen, de dood, schaamte etc. We mogen weer "TOT LEVEN" komen. 

Maar hoe? The Secret Me!

Onze verborgen innerlijke tegenstrijdigheden kunnen alleen in balans komen door BEWUSTWORDING, VERWERKING & ACCEPTATIE. 

Indien we leren deze innerlijke tegenstrijdigheden met elkaar in balans te brengen en te accepteren, pas dan worden we HEEL. We stoppen met het (be) Strijden met & van onszelf en tegen anderen. Immers we staan NU in verbinding met alle eigenschappen die we voor de buitenwereld zo graag GEHEIM en of VERBORGEN wilde houden om vooral indruk te maken op de ander om liefde, bevestiging en goedkeuring te verdienen. Nu we eenmaal ook een goed zicht gekregen hebben op onze "duistere" en onzichtbare kanten worden we steeds minder bang voor Kritiek, Afwijzing & Falen in die buitenwereld. Immers we weten nu wie wij werkelijk Wel en Niet zijn. Pas dan krijgen we weer een realistische kijk op onszelf en ons Leven. 

Een diepe ontkenning van jouw "ZIJN" leidt tot dwaling en verwarring..

Altijd opzoek naar iets buiten zichzelf, meer geld, meer vrienden, meer liefde, meer aandacht, meer bevestiging, meer , meer , meer. De buitenwereld wordt op die manier belangrijker dan jouw binnen wereld en belevingswereld ( gevoelswereld.) . We raken afgesneden van onze Bron, onze "Zelf" Liefde. We willen alles oplossen en wetenschappelijk begrijpen. Toch slaan we daar de plank volledig mee mis. Er is meer tussen Hemel & Aarde dan we ooit konden vermoeden en of bevatten. 

Ik nodig je uit om die balans te leren herstellen tussen je grenzen en je mogelijkheden, tussen je eindigheid en je oneindigheid.

Weer evenwicht vinden tussen jouw buiten & binnen wereld die deel uitmaken van je natuur, betekent weer HEEL worden.. Mens mogen zijn hier op aarde. Van "overleven" naar echt "leven" en totaal jezelf mogen en durven zijn. Dit geeft energie, kracht ,liefde, pure vreugde en innerlijke rust. Verberg jouw ware hart niet langer. Stop met "Gelijk" willen hebben en willen "Winnen". Alleen de Waarheid over jouw binnenwereld kennen zal je bevrijden van het gevecht wat je levert in die buitenwereld.

'Beleef de prachtigste gevoelens, druk je vreugde en liefde uit. Maar onderdruk je pijn en je strijd niet, laat ze ook toe. Wees 'echt' in 'al' je aspecten, word terug 'Heel'. En laat je dus gewoon maar "Raken". Want als iets je nog raakt dan Leef je gelukkig van binnen. Als je maar zou toestaan dat je dit ook mag voelen van jezelf. We zijn en blijven gewoon Mens. Niets meer of Minder.  

De waarheid over jezelf onder ogen komen : Only the Truth will set you free!

Door licht op jouw schaduw te werpen kunnen we samen kijken wat er aan het licht mag komen over en van jezelf.

Daar waar je niet van jezelf houdt kunnen anderen dit namelijk ook niet voor jou doen. Zo binnen zo Buiten. Eerlijk worden met jezelf is van het allergrootste belang om de On-eerlijkheid in jouw buitenwereld te leren begrijpen waarmee jij steeds te maken krijgt. ( Onrechtvaardigheid). 

De oneerlijke buitenwereld spiegelt alleen maar waar jij nog oneerlijk bent naar en met jezelf. (jouw binnenwereld).

En dit is nou juist de bedoeling van "oneerlijkheid" die we ervaren in ziekten, scheiding, verlies, angst. Doordat we oneerlijkheid in ons leven ervaren gaan we eindelijk "eerlijk" worden met en naar ons diepste zelf. ( hart). Het leven zal je altijd laten ervaren dat je breekbaar en kwetsbaar mag zijn als je leeft als een mens. In plaats van "OVERLEVEN" Jezelf bevrijden uit jouw eigen gevangenis, jouw weerstand en kritiek op al jouw heftige gedachten en gevoelens. Zij zijn immers jouw richting aanwijzer of jij jouw Waarheid als Uniek mens op aarde leeft.Je hebt alles zo lang onderdrukt dat je er niet meer bij kunt. Je bent bang dat als je het toelaat, het je zal overspoelen en dat dan het einde helemaal zoek is. De kunst is om deze gevoelens van je ware hart te leren toelaten, erkennen en zelf te mogen voelen maar er dus niet in te blijven hangen. Innerlijk Leiderschap verkrijgen onthult uiteindelijk de kracht en potentie van jouw ` Ware Hart` !  

Het spel van Winnen en Verliezen doorzien: GAME OVER: Love is not a GAME. Love is a Dance.

Indien we gewoon toegeven aan onszelf en aan de ander dat we ons soms onzeker, verdrietig, boos, angstig, machteloos, jaloers en ons niet tevreden voelen met onszelf dan zouden we niets te vrezen hebben. Toch denken wij zelf dat we de ander dan `Gelijk` geven en dat voelt als `verliezen`, falen. We willen niet dat de ander macht over ons krijgt door ons kwetsbaar op te stellen. We denken nog in Winnen of Verliezen. We willen ons boven de ander stellen. We zijn bang onze macht weg te geven. Maar juist door het onderdrukken en wegstoppen van onze werkelijke gevoelens verliezen we uiteindelijk ons echte zelf en daarmee de ander. WE zijn bang om ontdekt te worden wie we nu werkelijk diep van binnen zijn met ons eigen kwetsbare hart.

Dit machtsspelletje van winnen en of verliezen heeft niets maar dan ook niets te maken met LIEFDE, VERBINDING en of GELIJKWAARDIGHEID. Het heeft te maken met MACHT en CONTROLE willen krijgen over anderen. Dit heeft altijd te maken met jouw eigen ANGST en/of die van de ander. Als je nog wilt winnen, zul je verliezen. Als je nog boven de ander wilt staan en je sterker wilt voordoen zul je uiteindelijk jezelf verliezen maar ook die ander. We zijn namelijk allemaal gelijk. Niet meer of minder dan dat is de Waarheid. We zijn zowel allen sterk als zwak. Echter de één laat het Zien en de ander Niet. Willen we echte liefde, verbondenheid en gelijkwaardigheid ervaren dan zullen we ons kwetsbare hart opnieuw mogen openen met alle pijn van dien en leren delen wat er op ons hart ligt. In dit delen ligt het HELEN.

Je wilt die "vervelende gevoelens" en emoties, helemaal niet toelaten, opnieuw beleven en delen.

Wat is de zin daarvan? We denken toch altijd dat we maar beter kunnen "vergeten" en weer vrolijk door gaan alsof er "bijna" niets aan de hand is. Opstaan en Doorgaan is het motto van velen. Maar niets is minder waar! Men vergeet het eigen hart te voelen en te (h)erkennen. De kunst is om er niet in te blijven hangen, maar om er wel gewoon mee te mogen ZIJN. Het hele mentale, emotionele en fysieke systeem is gericht om de energie niet binnenwaarts te stagneren maar om deze buitenwaarts te keren, (h)erkennen, toelaten, voelen en leren transformeren en inzetten voor jouw persoonlijke groei & levensdoel. Persoonlijke Ont-Wikkel-ing gaat veelal om je wikkels en muren die je rondom je eigen hart gebouwd hebt weer af te brokkelen door meer gevoel te hebben voor jouw eigen hart gevoelens/emoties. Jouw hart & ziel zoeken naar een uitdrukkingsvorm van het "Leven in jouzelf"> Dit is de kunst. Het geheim om jezelf te leren bevrijden, Emotional Healing en dus "HEEL" te worden zal jouw Ware Hart openen en jouw Ware Kracht en Potentie onthullen. 

Nu zul je sterker worden en aan energie winnen. Mijn missie is om jouw schaduwkanten aan en naar het licht te brengen. Zo komen jouw innerlijke tegenstrijdigheden weer met elkaar in balans. Waardoor je meer kracht, energie, liefde, innerlijke rust en vreugde zult ervaren. Zonder te denken we dat we voortdurend blij of mooi moeten zijn, geluk en succes dienen te ervaren en vrij zijn van pijn en ziekte. 

Maar is dat " Echt Zijn " ? is dat echt LEVEN ? of is het juist het verbergen van ons "Ware" gezicht wat ons onnodig veel STRESS en dus vermoeidheid geeft. Het streven en zoeken naar geluk, perfectie, rust? En willen we graag laten zien dat we sterker zijn en dus beter zijn dan de ander. Omdat we diep van binnen bang zijn dat de ander met onze KWETSBAARHEID aan de haal gaat en ons dus PIJN zou kunnen doen? Niets is minder waar. We doen onszelf pijn door onze diepste pijn te ontkennen en onderdrukken. 

We projecteren onze eigen angsten, frustraties en pijnen op andere mensen, kinderen en krijgen zo het beeld dat deze mensen ons dit "aandoen". Zolang we nog anderen schuld geven en dus macht over ons leven dat ons geluk afhankelijk is van hun gedrag? Deze lasten dragen we dan ons hele leven mee en beleven ze dagelijks opnieuw. We zitten als het Ware in de ontkenning en straffen onszelf dagelijks met dezelfde pijnlijke gedachten "niet goed genoeg" te zijn. We zijn dit Zelf gaan geloven. We zitten in de zogenaamde Slachtofferrol. Een hart vol zelfmedelijden maakt ons harder en zwakker maar zeker niet sterker! 

Dit zou betekenen dat we zonder kracht en macht zouden zijn. Maar we hebben altijd een keuze en een vrije Wil hoe wij met tegenslag en ziekten omgaan en hoe wij daar ZELF tegenaan kijken. Voelen we ons gestraft of zijn we dankbaar voor wat de pijn ons brengt en schenkt. Hoe hebben we zo ziek kunnen worden? Waar waren we zo bang voor? Als het leven je voor de keus stelt : door de DOOD heel dichtbij te brengen dan gebeuren er vaak hele wonderlijke dingen. Men beseft opeens dat ze willen "Leven". Opeens laten ze zich raken en opent het hart zich als we het maar zouden toelaten. Het hart wil innerlijke vreugde ervaren en voelen dat het meedoet en leeft. Pijn en ziekten horen bij het leven en willen door het hart niet buitengesloten worden uit Angst evenals vreugde en plezier. 

Toch blijven we allemaal gewoon mens. Mogen we dit ook ZIJN van onszelf en van de ander?

Of wordt er altijd iets van onszelf en van de ander verwacht. We wijzen onze diepste "ZIJN" af omdat we vroeger op dit gewoon "Zijn" door onze omgeving, Ouders, familie, vrienden, werkgever zijn afgewezen. Echter we namen zelf de beslissing dat we deze pijnlijke gevoelens nooit weer wilde ervaren,voelen. Onze eigen gecreëerde beeld van de werkelijkheid blijkt een totale illussie te zijn.

Het waren immers onze eigen gekke gedachten die ons voor de gek hielden. Wij dachten dat als we gewoon `onszelf` zouden zijn, er dus niet van ons gehouden werd, cijferde onze eigen gevoelens weg, gingen ons best doen om liefde te verdienen, maar vergaten dat we zelf niets meer of minder zijn dan de LIEFDE ZELF. We raken steeds verder van onszelf verwijderd als we de "Schuld" buiten ons blijven zoeken. Of blijven hangen in wat ons is overkomen. Wat ons ook is overkomen of overkomt in die buitenwereld, het gaat erom hoe jij er mee leert omgaan of omgaat. 

Laat het leven ons Hart niet Harder maken maar juist Zachter, warmer, wijzer en krachtiger. 

bottom of page