top of page

Kindertolk® consulten Sonja de Heer

KinderTherapie Praktijk Face the truth Amstelveen/

Kindertolk® Sonja de Heer

is een expert en ervaringsdeskundige op het gebied van HSP kinderen/Hoog Sensitief. 

Bij kind(eren) & ouder(s) fungeer ik als coach en Kindertolk®. Zo maakt ik de vertaalslag van kind(eren) naar hun ouder(s) en terug wat er op dieper gelegen, vaak onbewust niveau, gecommuniceerd wilt worden. Zo leren de kinderen en ouders woorden te geven aan al hun gevoelens. Zodat ze hun gevoel voor eigenwaarde weer terugkrijgen. Zo krijgt eenieder een stem binnen het gezin. Elkaar horen en gehoord worden. De kunst van communiceren vanuit je Ware Hart. 

Een kinderhart is als een spiegel.

Het reflecteert alles waaraan het wordt blootgesteld. Wij als ouders kunnen onszelf dus leren kennen via het gedrag en welzijn van onze kinderen! We ontdekken of de basis van ons bestaan – en dat van onze kinderen- overleven is of voluit leven! Kinderen laten ons nauwkeurig weten wat er nodig is om tot de volledige ontplooiing van onszelf te komen. Zo worden we liefdevolle, krachtige mensen én evenwichtige opvoeders. Precies dat is het wat kinderen – onbewust – van ons vragen. Hoe onze kinderen ons helpen en onderwijzen. 

Kinderen spiegelen hun ouders haarfijn. Het 'verhaal' van het kind dat door de methode 'Het Fluisterkind' naar voren komt, is meestal zó nauwkeurig passend dat de ouders voelen dat het klopt. Diep van binnen wordt een snaar geraakt door de boodschap die het kind zonder woorden kenbaar maakt. Meestal gaat het om blinde vlekken uit het leven van de ouders. Wanneer ouders aan de slag gaan met hun aandeel, verloopt de groei, genezing, gedragsverandering bij het kind veel gemakkelijker, soms zelfs zonder verdere behandeling van het kind. 

Kindertherapie & Jeugdtherapie

Ieder kind is uniek en heeft dus recht op een behandeling, die op zijn/haar eigen situatie en mogelijkheden is gericht. Niet de behandelmethode, maar het kind staat centraal. Ik bekijk het kind vanuit verschillende invalshoeken. Ik ben in staat alle blokkades van Ouder(s) & Kind(eren) te voelen en te benoemen. Precies datgene wat een fijne hart-verbinding in de weg staat.

Ik hecht veel belang aan het feit dat ( hooggevoelige) kinderen erkenning krijgen in wie ze ZIJN.

Maar ook die herkenning voelen in zichzelf wie ze zijn. Wanneer dit onvoldoende gebeurt, zien we dat kinderen aan zichzelf gaan twijfelen, zich onbegrepen voelen en veel frustraties bij het kind toonbaar worden. 

Kinderen van deze tijd willen leven vanuit hun hart, waarheid, eigenheid en hun innerlijke wijsheid.

Kinderen weten vaak allang wie ze zijn en wat hun kwaliteiten zijn het is aan ons de taak om dit te erkennen en zichzelf te laten zijn. Als ouder is dat soms lastig vooral omdat wij als ouders destijds als kind veel meer aangepast gedrag hebben aangenomen. 

In onze tijd was het niet gepast om tegen te stribbelen.

Dus namen we aan wat er tegen ons gezegd werd en onderdrukten wij onze eigen gevoelens ‘gewoon’. In deze tijd echter is het opvoeden van kinderen een heel ander verhaal. Ze dwingen ons te kijken naar wie we werkelijk zijn en hun te respecteren in hoe ze zich willen uitdrukken.

Gezinstherapie = tegenwoordig systeemtherapie

Binnen een sociaal systeem beïnvloede​n mensen elkaar. Gedachten, gedragingen, gevoelens en verwachtingen ontstaan in wisselwerking met anderen uit onze omgeving. Dit is een gecompliceerd proces waarbij problemen kunnen optreden. Sonja de Heer zal de problemen altijd bezien tegen de achtergrond van de wisselwerking met anderen. Ook wordt bekeken wie kan bijdragen aan het oplossen van de problemen om bestaande patronen te doorbreken. Vanuit de gezinsdynamiek werpt zij eenieder terug op zijn/haar eigen kracht om vervolgens het gezin weer met elkaar in de juiste verhoudingen te verbinden welke zijn verstoord.

Binnen mijn praktijk werk ik regelmatig samen met ouders en hun nog onverwerkte of onbewuste gedeelte uit kindertijd, jeugd en/of relatie(s) Als bij de ouder deze blokkade is weggenomen zie je in de praktijk dat dit de relatie tussen ouder en kind ten goede komt. Tevens komt het het hooggevoelige kind hierdoor ook direct meer in zijn/haar kracht. Dat is wonderlijk te noemen. Maar zo werkt energie.  

De ouder herkent zich in het kind en het kind krijgt erkenning van de ouder.

Dit is nodig om zowel kind(eren) als ouder(s) terug te brengen in hun "Eigen Kracht" (eigenwaarde).

Het kind functioneert als spiegel voor de ouder en ik maak de vertaalslag. Het kind voelt vrij wel direct bevrijding als ik woorden geef aan hun onbewuste "pijn, angst, verdriet, machteloosheid & andere blokkades. Het kind voelt zich begrepen, gehoord en gezien. Deze (h)erkenning is van het allergrootste belang om deze hooggevoelige kinderen weer in hun eigen harte kracht te krijgen en laten functioneren. Aangezien ik zelf zo'n extreem hooggevoelig en paranormaal begaafd kind ben voelen de kinderen direct dat ik werk vanuit mijn hart en dus authenticiteit. Door dat veilige gevoel zijn ze bereidt zich over te geven.

Doorgaans leidt mijn aanpak tot meer innerlijke rust, harmonie, geluk, innerlijke kracht, vrede en liefde.

Meer informatie over Hooggevoelige HSP, Hoogbegaafde en/of Paranormaal begaafde kids op:

www.HART-VERBINDING.nl & www.FACETHETRUTH.nl

bottom of page