top of page

SPIRIT(UEEL)

"verlicht" jouw eigen leven.

Keep your SPIRIT HIGH. SHINE BRIGHT LIGHT but don't BURN OUT. 

Als je jouw SPIRIT verliest of bent verloren dan voel je je leeg, moedeloos en hopeloos. BURN OUT/ DEPRESSIE etc.


Jouw SPIRIT is jouw LICHT jouw LEVENSLUST en LEVENSADEM. 

SPIRIT is LEVENSENERGIE. Indien deze niet mee vrij en blij kan stromen maar juist geblokkeerd is ervaar je geen LEVENSLUST en dus ENERGIE meer. Je hebt teveel van jouw LEVENSENERGIE gegeven aan anderen.

GEVEN EN ONTVANGEN dienen in de juiste balans te blijven anders brandt je af en op. 

Keep Up the GO(O)D SPIRIT. 


WE dienen te weten wat ons Energie geeft en oplevert. ( in relatie tot onszelf, onze partner, kinderen, werk, familie, vrienden, natuur, dieren, omgeving.  


Leren loslaten wat teveel levensenergie en vreugde kost en leren voelen wat energie oplevert. 

Het trainen van diepe Dankbaarheid en oprechte Vergeving houden de SPIRIT  en het innerlijk licht en vuur VRIJ, BLIJ en HOOG. 

Bitterheid, woede, angst, wantrouwen, verdriet, zelftwijfel, stress, jaloezie functioneren als VERGIF op jouw eigen SPIRIT. 

(ZELF) Vertrouwen hebben in jezelf, het goede, de goede afloop, de wonderen, de magie, de natuur, het leven verhogen onze SPIRIT. Onszelf leren bevrijden van alle overtollige BALLAST en DRAMA geeft onze SPIRIT ruimte en VERLICHTING. Terug in VREDE, BALANS, VREUGDE, COMPASSIE en LEVENSKRACHT en WIJSHEID.


Zij die de Spirit (LEVENSADEM) in zichzelf (h)erkennen zullen de Spirit in AL wat echt LEEFT ervaren. 

Zo worden zij samen één. AL(L)ONE & toch (S)AMEN. BEWUST ZIJN!bottom of page