top of page

Individuele Therapie Amstelveen Praktijk Face The Truth 

voor Persoonlijke Ontwikkeling. Een goede relatie begint altijd bij jezelf.

Persoonlijke ontwikkeling Praktijk Face The Truth Amstelveen.

Ken jij je ware authentieke zelf?

Niet weten wie je zelf bent, is niet ongewoon.

Het is de gewoonte om je eigen ik te relateren aan externe zaken zoals het beroep dat je uitoefent, de rol die je speelt, de plaats waar je woont, of je getrouwd bent of niet, en wat jij denkt wat je functie in het leven is, of wat anderen mensen van je vinden en zeggen dat je bent in hun ogen.

Je ware ik staat echter los van deze facetten en kan worden gevonden in je eigen hart, ziel, kern. Het is de samenstelling van al je talenten, vaardigheden en wijsheid, al die dingen die jouw unieke persoon maken en die tot uiting moeten komen in plaats van te leven volgens verwachtingspatronen van anderen. Om hun liefde te verdienen. In de Natuur en bij de dieren vinden we onze ware natuur terug.

Welke rol speel jij?

Als je ver van je eigen ik verwijderd bent dan zul je jezelf incompleet voelen, alsof er een gat in je ziel zit. Je zult misschien tot de conclusie komen dat het gemakkelijker is om de rollen te spelen die je familie en vrienden van je verwachten in plaats van de persoon te worden die je werkelijk wilt zijn. Uit angst voor kritiek, afwijzing & Falen.


Immers jij zelf hebt bedacht dat je in de ogen van de ander "niet goed genoeg" was.

Dus ben jij je anders gaan gedragen om hun waardering, goedkeuring en liefde te verdienen. Diep van binnen voel je je leeg en kwetsbaar, bang om afgekeurd te worden door de buitenwereld. Maar eigenlijk heb jij jezelf, lang geleden" afgewezen gewoon zoals je was door de pijn die je voelde toen je voor het eerst kritiek & afwijzing ontving van iemand je lief was. Alles in jouw leven draait nu om: "aardig gevonden" willen worden of juist het tegenovergestelde. ( Dan kan het alleen maar meevallen.)

Op deze manier leven put je cruciale levensenergie uit.

Energie die je nodig hebt om de dingen na te streven waar je waarlijk waarde aan hecht. Veel mensen leven niet het leven dat ze zouden willen leiden, negeren hun talenten en ware gaven, maar leven in meer of mindere mate de rol die ze zich hebben aangemeten: Ze leven hun fictieve zelf. 


Dit fictieve bestaan geeft je valse informatie over wie je werkelijk bent en wat je zou moeten doen in je leven. Het zet een blokkade op naar je ware identiteit. Vertrouwen op de informatie vanuit je fictieve leven ( = je rol ), betekent dat je je vertrouwen in een gebroken kompas legt. Je voelt je van binnen meer "Dood", dan "Levend". 

Een verwarrend & verkeerd Zelfbeeld is ontstaan en gegroeid in al die jaren.

We hebben aangeleerd gedrag dat we nog maar lastig af kunnen leren, zo lijkt het.

Totdat we beseffen dat het ons "genoeg' is . De bekende druppel doet de emmer overlopen. 

Anderen mensen blijven maar over onze grenzen gaan en pas totdat het ons ECHT genoeg is , zullen we merken dat door het toegeven dat onze emmer ook eens vol is we weer beginnen met "Leven". Ons laten raken werkt bevrijdend en geeft ons direct eigenwaarde en kracht. 

We gaan beginnen te leren voor onszelf op te komen, gewoon zoals we zijn. Toch is dit heel moeilijk als je jarenlang een rol hebt gespeeld die mensen nu ook van jou verwachten en bij jou neerleggen. Er is moed voor nodig om je eigen Angst te overwinnen. Om jezelf te leren "Goed Genoeg"te vinden. Je eigen grenzen leren kennen en krachtig kenbaar maken. Een ander kan jou niet accepteren, goedkeuren en liefhebben als jij diep van binnen jezelf afkeurt, niet accepteert gewoon zoals je bent en dus niet lief hebt. Een goede relatie begint dus altijd bij jezelf. 

Beschadiging van het kleine kind in jezelf. 

Het "innerlijk"kind. ( jouw kleine "ikke).

Vrijwel iedereen heeft in de 7 stappen naar Volwassenheid, als kind, een beschadiging opgelopen. In welke vorm en/of mate deze beschadiging tot

uiting zal komen is per individue verschillend. Echter worden wij vaak pas op latere leeftijd ons bewust van deze beschadigingen tijdens onze peuter, kleuter, pubertijd, adolosentie of volwassenheid.

Het kwetsbare kind

Onze kwetsbare kant wordt het meest weggestopt, terwijl het één van onze meest waardevolle sub-persoonlijkheden is. Ons innerlijk kind ( dat nooit volwassen is geworden) is bang voor dingen waar de doordouwer in ons zelf geen weet heeft. Het is snel gekwetst en leeft in voortdurende angst om verlaten te worden. Maar het is ook deze sub persoonlijkheid die ons in staat stelt werkelijk dicht bij iemand te zijn en diep van anderen te houden. (ook is het heerlijk als het speelse, uitbundige kind vol vertrouwen weer boven water mag komen).

Meestal gaat rond de leeftijd van 5 jaar het innerlijk kind ondergronds om zichzelf te beschermen van de 'boze buitenwereld". Onze Primaire sub persoonlijkheden, bv perfectionist, de baas, de behager, de zorgzame moeder, vader, de wellustige, de doordouwer, de stille, de negatieve, de druktemaker, de aansteller, de altijd vrolijke & of grappige etc, zijn er voortdurend op gericht dit kwetsbare kind in ons te beschermen. (het bekende muurtje om ons heen).

Een kind maakt in zijn/haar levensproces een 7 belangrijke stadia door tot Volwassenheid.

1) Veiligheid

Zodra het kind geboren is zoekt het naar veiligheid. De wereld waar het kind uitkomt is veilig (de baarmoeder). Als het kind ter wereld komt ontdekt het onveiligheid. De wereld kan er heel anders uitzien als het kind had verwacht. Daardoor zoekt het kind direct naar veiligheid die ze bij haar moeder zoekt. De moeder, waar de baby uitkomt, geeft een verbinding. Die band biedt veiligheid. De moeder is het enige wezen dat een wezenlijke band heeft met het kind. De liefde van de moeder biedt de veiligheid. In het geval van een vervangende moeder kan dit net zo sterk werken als er sprake is van oprechte liefde.

Als de Baby de liefde van de moeder niet als veilig ervaart raakt het verstoord in het zoeken naar die veiligheid. Het kan zijn dat de moeder depressief is, ziek wordt of dat er andere omstandigheden zijn waarin geen veiligheid kan worden geboden. (overlijden moeder, misbruik, paniek, angsten moeder, verslaving, verdriet). Het kind ervaart dat als een trauma en zal direct blokkeren. De volgende stappen in het proces naar Volwassenheid worden niet meer in de juiste volgorde gezet. Het kind blijft opzoek naar veiligheid die het in eerst instantie gemist heeft. Het is dan te verwachten dat het kind doorlopend teleurgesteld wordt in de zoektocht naar veiligheid. Dit kan leiden tot ernstige beschadigingen in de opvoeding en volgroeiing.

2) Verbinding

Tussen de 5e maand en het eerste jaar gaat het kind zich verbinden. Het kind ontdekt zichzelf in de verbinding die het heeft met zijn afstemming (spiritueel, ware zelf) en met de verzorger, ouder, meestal moeder. De verbinding kan goed tot stand komen als er veiligheid is. De verbinding die het kind leert te leggen zal het nodig hebben in het leven om later zich te kunnen verbinden in intimiteit. De eerste stappen van het kind zijn die in het zich durven verbinden. Het kind leert te vertrouwen op de verzorger, ouder, moeder en aan te voelen wat er aan de hand is. Het kind is dus gevoelig voor stemmingen, gevoelens en energie want het begrijpt woorden nog niet. Op spiritueel niveau is dit de periode dat het de afstemming voelt maar dat de materiële en immateriële wereld voor verwarring zorgen.

3) Zelfstandigheid

De zelfstandigheid ontstaat tussen 1 en 3 jaar. Het kind ontdekt al heel snel dat woorden kracht hebben en leert zelfstandig te denken. De macht van het woord NEE, is het eerst dat het kind ontdekt. In de ze periode gaat het overal nee op zeggen. NEE zeggen geeft macht over de ouders! Het kind gaat zijn zelfstandigheid ontwikkelen door zelfstandig zaken te ondernemen, dingen te onderzoeken. Het denkvermogen wordt ontwikkeld. Tot die tijd was er het zintuigelijk denken. Dat is het denken waarbij woorden geen rol spelen. Nu worden woorden van belang en gaat het kind de waarde van die woorden ontdekken. Die woorden gebruikt het om zelfstandig te denken en ontstaan er overtuigingen die aan woorden gekoppeld zijn.

4) Eenheid (ik en de ander)

Het kind moet zich overgeven aan de wereld om zich heen.

Vanuit zelfstandigheid gaat het vanaf zijn 3 e tot 12 e jaar naar ik en de ander. Het kind ontdekt dat het niet alleen met de ouder(s) is maar dat er vriendjes zijn, een juffrouw op de peuterschool, een oppas of een buurvrouw. Het gaat niet om ik alleen het gaat om hoe je je gedraagt ten opzichte van de ander. Het kind ontdekt dat de eigen actie een reactie teweeg brengt. De ander blijkt een belangrijk onderdeel van de eigen leefwereld te zijn!

5) Intimiteit

Vanaf 12 jaar ontwikkelt het kind de seksualiteit en intimiteit. Deze periode duurt tot ongeveer 18 jaar. De seksualiteit is een vervolg op de periode van ik en de ander. Er blijkt een sensuele spanning tussen bepaalde mensen te zijn. Daarbij ontdekt het kind de eigen seksuele drang. Dit kan echter ook op vroegere leeftijd al gebeuren. Als dit gepaard gaat met openheid naar anderen ontwikkelt het zich to iemand die open in relaties kan staan.

6) Verantwoordelijkheid

Na de leeftijd van 18 jaar moet het kind zijn eigen verantwoordelijkheden aangaan. Het is nu geheel verantwoordelijk voor de eigen daden. Tevens ontdekt het de bevoegdheden die met deze status gepaard gaan. Het moet geven en kan ontvangen. Iemand die heel goed met verantwoordelijkheden om kan gaan is iemand die veiligheid kent, zich intiem durft te verbinden, zelfstandig is, rekening houd met anderen zonder zichzelf weg te cijferen en open kan zijn in seksualiteit. De verantwoordelijkheden brengen dit jonge mens tot de laatste stap.

7) Vrijheid

Werkelijk vrij zijn kan pas als je alle voorgaande stappen goed hebt doorlopen. Het proces van volgroeiing heeft plaats gevonden en bij het bereiken van meerderjarigheid is er vrijheid.

Deze vrijheid is JEZELF ZIJN, IN JE EIGEN KRACHT STAAN & TOCH VERBONDEN ZIJN MET ANDEREN vanuit (zelf) liefde en (zelf) vertrouwen in onafhankelijke vrije liefde. Liefde is vrij en blij. Het goed leren hanteren van de eigen VRIJE WIL speelt een zeer belangrijke rol in dit proces. In het schenken van de LIEFDE zit geen moeten maar gaat van Harte uit Vrije Wil of niet. 

Als er ergens in dit volgroeiings proces kinken in de kabel zijn geweest dan kun je dus problemen hebben met jezelf zijn, je eigenwaarde, de verbinding met jezelf en anderen.

Vraag om meer informatie

Bedankt dat je contact hebt opgenomen met Praktijk Face the Truth Amstelveen, Sonja de Heer/ Healing. We zullen zo spoedig mogelijk reageren en of contact met je opnemen. Harte groet, Sonja de Heer

bottom of page