top of page

Praktijk Face The Truth Amstelveen

Kindertolk®, Relatie en Gezinstherapeut Sonja de Heer

Contactpersoon: Sonja de Heer

Adres: Rosa Spierlaan 314

Postcode: 1187 PH

Plaats: Amstelveen

Noord-Holland - Nederland

E-mail: info@PraktijkFacetheTruth.nl

Mobiel: +31 (0) 6 - 229 27 448  

Bedrijfsgegevens & Algemene Voorwaarden 2024 van:

Relatie Therapie Praktijk Face the Truth Amstelveen

Bank ABN AMRO IBAN: NL79ABNA0410859710

Inschrijving Kamer van Koophandel: KVK34254441

BTW nummer: NL002168391B01

Algemene Voorwaarden 2024:

Voor de begeleiding via counseling en coaching maar ook voor het geven van lezingen, trainingen, readings, healing en (groep) workshops, geldt dat ik al mijn kennis en ervaring aanwend om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u op welke manier dan ook gebruik maakt van mijn diensten en mijn hulp inschakelt gaat u direct akkoord met de hieronder beschreven Algemene Voorwaarden. 

Vrijwaring Sonja de Heer

Ondanks een zeer zorgvuldige behandeling ben ik niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor eventuele schade of overlast die samenhangt met of voortvloeit uit de counseling of coaching. Ik ben ook niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de gesprekken, trainingen, readings & healings die met mij gevoerd zijn. 

U bent dus geheel 100 % zelf verantwoordelijk voor uw eigen keuze, om mij als Personal Trainer, Therapeut, Coach,  & Kindertolk® te raden en in te zetten in uw eigen Persoonlijke Ontwikkeling traject of dat van uw kind(eren).

Een Therapeut kan nooit een medisch advies van een arts of een ander medisch deskundige vervangen. Adviezen uit de sessies zijn niet bedoeld als vervanging voor reguliere behandelingen en of adviezen van uw medisch specialist. Deze gelden als aanvulling en zijn nooit medisch van aard.

Bent u onder behandeling (geweest) bij een psychiater, psycholoog of andere professionele hulpverlener, gebruikt u medicijnen voor uw geestelijke gesteldheid, geef dit dan aan tijdens het aanvragen van een intake gesprek en of behandeling naar uw keuze. Ook dit is uw eigen verantwoordelijkheid. 

Het wil overigens niet zeggen dat ik in zo’n geval niets voor u kan betekenen maar in de meeste gevallen dan met medeweten/ toestemming/ in overleg met uw behandeld arts/specialist of huisarts.

Alleen met uw toestemming zal ik derden informeren over het verloop van de sessies. Indien ik informatie over u wil opvragen bij anderen, bijvoorbeeld een voorgaande hulpverlener, vraag ik ook altijd eerst uw toestemming. 

U vrijwaart mij tegen alle mogelijke schade, vorderingen en aanspraken door derden die kunnen voortvloeien uit de onvolledigheid of onjuistheid van de informatie die u verstrekt en uit de eventuele contacten en overeenkomsten met derden die voort kunnen vloeien uit gesprekken die u met mij heeft gehad.

Betalingsvoorwaarden particulieren

Betalingen worden normaal gesproken contant voldaan aan het eind van het gesprek. De factuur wordt dan aangemaakt en overhandigd. Wanneer de betaling aan het einde van een gesprek niet wordt voldaan krijgt U een factuur mee naar huis. Volgens de voorschriften op de factuur kunt u dan alsnog de betaling per bank voldoen.. De betaling dient te geschieden direct na de sessie. Eenmalige individuele of groep sessies voor het lezen van foto's, voorwerpen, namen, aura's, chakra's etc worden vooraf contant of per overschrijving op rekening voldaan!

Betalingsvoorwaarden voor bedrijven & overheidsinstanties:

Voor overeenkomsten tussen bedrijven en overheidsinstanties, is het volgende vastgelegd:

  • Aangezien Praktijk Face The Truth Amstelveen als bedrijf valt onder de vorm kleine Zelfstandige hanteert Sonja de Heer een betalingstermijn, bij aangeboden offertes, van 14 dagen. Bij afname van 10 sessies of meer hanteert zij de wettelijke betalingstermijn van bedrijven en overheidsinstanties welke is vastgesteld op 30 dagen..

  • Voor overeenkomsten tussen bedrijven en overheidsinstanties, is het volgende vastgelegd:

  • De betalingstermijn is wettelijk op 30 dagen gesteld. Dat betekent dat tegoeden ten opzicht van beide partijen na uiterlijk 30 dagen moeten zijn overgemaakt

  • Bij offertes richting bedrijven hanteert Praktijk Face The Truth Amstelveen eenmalige administratie kosten op basis van de afgenomen sessies en het werk wat op maat wordt geleverd waaronder de volgende extra werkzaamheden zijn opgenomen: Dossier opbouw, schrijven van verslagen, tussentijdse telefonische evaluaties, het verwerken van huiswerkopdrachten, alle email verkeer, opbouw facturen, gebruik materialen etc.

  • Onderdeel van het Persoonlijke ontwikkel programma is een eenmalige aankoop van een dubbel CD_ Thuiskomen in jezelf.

  • Deze geleide Meditatie, Ontspanning CD helpt de cliënt tussen de sessies door verbonden te blijven met het hart. Dit werkt effectief.

  • Praktijk Face The Truth Amstelveen maakt gebruik van klein ondernemersregeling sinds november 2020. 

Afspraken afzeggen en of verzetten:

Afspraken dienen mondeling, minimaal 2 werkdagen= 48 uur van tevoren afgezegd te worden: dit is kosteloos. 

Let op:

* . Het annuleren van een therapie sessie korter dan 48 uur wordt volledig in rekening gebracht tenzij een zeer ernstige overmachtsituatie welke altijd persoonlijk en dus mondeling dient te worden toegelicht.

De Therapeut beslist of toestemming wordt verkregen voor het afzeggen dan wel verzetten van de afspraak en of er echt overmacht in het spel is en geen weerstand of andere belemmerend zaken die meespelen bij een Persoonlijk Ontwikkelingsproces. Dit om de planning van de agenda zo overzichtelijk mogelijk te houden. 

Een gereserveerde plek betekent dat een andere client niet op dat tijdstip en die dag kan boeken.. Daarom hanteert Praktijk Face The Truth te Amstelveen duidelijke en eerlijke regels om problemen, teleurstellingen en gaten in de agenda te voorkomen. 

Het eenzijdig stopzetten of beëindigen van een behandeling door therapeut Sonja de Heer

Ook behoud Therapie Praktijk Face The Truth te Amstelveen ten alle tijden het recht om eenzijdig, maar met opgaaf van reden, de behandeling van cliënt stop te zetten en/of door te verwijzen naar een andere meer passende zorgverlener indien dit nodig blijkt te zijn. De veiligheid van Sonja de Heer dient gewaarborgd te blijven evenals die van haar cliënten zodat zij naar eer en geweten haar cliënten kan bedienen van de beste therapie behandeling welke in haar vermogen ligt. Tevens behoud Therapie Praktijk Face The Truth ten alle tijden het recht om een cliënt te weigeren na het intake kennismakingsgesprek welke altijd vooraf gaat aan een eventueel vervolg traject en/of verdiepingssessie(s). 

Een intake kennismakingsgesprek is verplicht voordat u zelf bepaald of U met Sonja de Heer als Uw Therapeut in zee gaat en zij toestemming geeft om ook met U in zee te gaan. De inhoud van het eerste intake gesprek en dus de geldigheid van de huidige situatie blijft maximaal 4 weken geldig. Hierna dient U opnieuw een intake gesprek aan te vragen zodat Sonja de Heer een zo goed mogelijk zicht heeft op de huidige situatie en het te volgen behandelplan. Dit om de wederzijdse samenwerking, veiligheid en het vertrouwen te waarborgen van zowel cliënt als therapeut. 

***LET OP:

Wijziging Privacybeleid & Disclaimer van Praktijk Face The Truth te Amstelveen, Sonja de Heer.

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wettelijk van kracht. Je kiest als cliënt vrijwillig voor het delen van de noodzakelijke persoonsgegevens op voorwaarden zoals hierboven beschreven. Dit Privacy beleid staat ook op deze website beschreven.

Klik op deze link voor Het Privacy beleid van Praktijk Face The Truth Amstelveen.

***LET OP: Leest U zowel de Algemene Voorwaarden als Privacy Disclaimer van Praktijk Face The Truth Amstelveen goed door alvorens U een afspraak maakt voor een intake gesprek. Indien Wanneer u in mijn Praktijk Face The Truth Amstelveen een therapie- of coaching-traject aangaat, verklaart u dat u op de hoogte bent van onze Algemene Voorwaarden & Privacy Disclaimer op deze website, en hiermee akkoord bent. 

Tevens zult U vanaf 25 mei 2018, vooraf aan uw intake gesprek, het gewijzigde Privacy beleid evenals de Algemene Voorwaarden opnieuw eerst voor schriftelijk akkoord dienen te tekenen voordat we een Persoonlijk Ontwikkelingstraject samen in kunnen gaan. Ook deze Privacy Disclaimer voorwaarden vind U terug op mijn website zodat U vooraf goed op de hoogte bent klik hier: https://www.praktijkfacethetruth.nl/privacy-and-disclaimer

Hartelijk dank alvast voor uw aandacht en begrip,

Kindertolk®, Relatie en Gezinstherapeut Sonja de Heer  

Raadpleeg onderstaande websites voor: 

Persoonlijke Ontwikkeling & Relatie Therapie

www.HART-VERBINDING.nl & www.FACETHETRUTH.nl

Voor meer informatie en het maken van een afspraak: 

Mail: info@PraktijkFaceTheTruth.nl

Bel: voor een afspraak: 06-229 27 448​

bottom of page