top of page

Wat wil je nu eigenlijk zeggen? 

Verbale en Non-Verbale communicatie gaat over ZENDEN & ONTVANGEN.

Dit gebeurd dagelijks in iedere interactie met mensen en dieren om ons heen.


Komt jouw boodschap aan zoals jij dat bedoelde en voelde?

Kun je ook met heel jouw HART luisteren naar de ander? 

Indien jouw denken, voelen, spreken, lichaamstaal en handelen niet congruent ZIJN ontstaat MIS-communicatie  waardoor CONFLICTerende boodschappen kunnen worden ontvangen of verzonden. 


In mijn praktijk leer ik je een eenvoudig maar zeer effectief communicatie model aan waardoor jullie elkaar beter leren "verstaan". Zo worden relatie problemen makkelijker opgelost. 


Gedachten, Woorden en Emoties hebben een intense kracht ( Energie) en hebben altijd een EFFECT op de ONTVANGER> Zij dienen zorgvuldig gekozen, gesproken, middels lichaamstaal of op andere creatieve manieren tot uitdrukking te worden gebracht. Eerlijk en Opr(echt).


bottom of page