top of page

Welk Masker draag jij? 

4: Het wantrouwige masker

Angst en kwetsbaarheid liggen in de schaduw.

Je overschreeuwt het leven en daarmee ook jezelf.Dit masker is geënt op sterke vrijheidsliefde. Alles alleen oplossen, zonder iemand nodig te hebben, heb je je meestal al jong aangeleerd. Er was vaak onvoldoende bedding om in rust groot te worden: je werd opgejaagd tot presteren of uiterlijk succes. Soms waren je ouders niet in staat je rugdekking te geven of waren ze ten onrechte bang voor je kinderlijke kracht. Zo leerde je jezelf te redden en de ander te miskennen. Daarom is het nu in een relatie of vriendschap zo moeilijk je werkelijk toe te vertrouwen. Onafhankelijkheid betekent veiligheid. Afspraken met een partner, vriend(in) zijn voor jou direct gekoppeld aan beperking van je vrijheid; en aan klem zitten heb je een hekel. 


Moeilijk aanspreekbaar

In een contact is macht het basis thema. Je uitgangspunt is: zó moet het gebeuren want ik weet het ‘t beste. Liefst pas je je op geen enkele manier aan. Voor de ander is het vaak slikken of stikken. Als het de baas spelen niet lukt, zet je je verleidelijkheid in om iets voor elkaar te krijgen. Met een grap, een goed gekozen complimentje of speelse houding krijg je het zoals je het hebben wilt.

Het is lastig om je op je gedrag aan te spreken. ‘Sorry’ of schuldgevoel bij een misstap houd je ver van je bed. In feite laat je de ander niet toe of speelt ‘mooi weer’. Zo ontspring je de dans maar verbreek je het contact.

Voorkomen van intimiteit

In een relatie zit je doorgaans in de bovenpositie. In de fase van verliefdheid geeft dit je geliefde het idee ‘dat je een rots in de branding bent’. Later komt het gevoel van tegen je moeten opboksen om staande te blijven. Soms is er vanaf het begin strijd en concurrentie of juist een gezamenlijk gevecht tegen de buitenwereld: wij tegenover zij.

Toenadering op eigen kracht

Lucebert dicht: ‘Ik heb mijn wapens in het gras gelegd’. Dat is jouw opgave: de vesting afbreken en de ander binnenlaten. Je vertrouwen is een hoofdprijs die het best in stilte kan worden aangenomen. Het is een ‘toenadering in de mist’, Waarbij het initiatief bij jou moet blijven.

Door dagelijks op te schrijven wat je raakt, anderen niet alleen te vertellen wat je gelukt is, maar ook wat er is misgegaan, sta je makkelijker stil bij je kwetsbaarheid. Bouw regelmatig lege momenten in je dagen in, zo leer je actie afwisselen met rust.

Als je je vermogen tot avontuur, moed en zelfstandigheid koppelt aan verbinding en je kwetsbaarheid er laat zijn, geeft jouw leiderschap de ander werkelijk vertrouwen.

5: Het lijdende masker

Wie ben ik zonder lijden? is de kernvraag. 

De diepte van het verdriet, de onmacht om het leed de wereld uit te helpen en het omhelzen van de zwaarte horen hierbij. ‘Later wordt het beter, als ik maar doorga... Eigenlijk wil ik het niet, maar ik doe het toch. Wie doet het anders?’ zijn zinnetjes, die je op het lijf geschreven zijn. 

Je bent als de halfgod Sysiphus, die telkens de steen de berg oprolt en vlakbij de top weer opnieuw moet beginnen. Het is moeilijk om de lichtheid van het leven toe te laten. Geluk betekent schuldgevoel omdat jij je steeds scherp bewust blijft van anderen, die het minder goed hebben.

In je familiesysteem werd het lijden vaak als een loden last doorgegeven. Bijvoorbeeld vanwege oorlogservaringen of door de druk van een benauwend geloofssysteem. Je hebt veel van jezelf opgeofferd zonder dat je kon uiten wat dit van je vroeg. Daarom vind je het ook nu nog zo moeilijk om te delen hoe het met je is.

Schuld vermijden

Je uitgangspunt in de relatie is opoffering: ik zorg dat jouw lijden overgaat, ik draag jouw lot wel. Je illusie is dat je het van de ander over kunt overnemen. Je goede daden zijn in wezen geen Vrije keuze. Door ‘geen vuile handen’ te maken probeer je schuld te vermijden. Dat is een onophoudelijk, innerlijk gevecht, waarbij je voortdurend onder druk staat.

Vanuit je sterke intuïtie voor het lijden vind je doorgaans een partner die veel heeft meegemaakt en voor wie jij je kunt inzetten. Zo zet je je vertrouwde slachtofferschap voort, Of je wordt degene die zich altijd verantwoordelijk voelt en de ander terugfluit als die uit de band springt: hoe kun je dat nou doen!

Conflicten of aanvaringen vermijd je zoveel mogelijk. Je zoekt het samenzijn vooral in gezelligheid en vaste activiteiten. Het risico is stilstand.

De verborgen pijn in de ziel

Door het lot van de ander te accentueren komt jouw zelfexpressie in de knel. Je bent geneigd alles te slikken, ook al voelt het helemaal niet goed. Als jij aandacht krijgt of je partner voor jou zorgt, voel je je schuldig omdat je vindt dat je er geen recht op hebt.

Je vermijdt het medeleven van de ander. Vaak speelt er schaamte over de zorgen en problemen, waar jij mee zit. Daarom maak je soms mooie verhalen van de werkelijkheid, om jullie beiden gerust te stellen. Voor jouw idee wordt het nog ondraaglijker als je partner de pijn in je binnenwereld ziet. Je bent je er niet van bewust dat het de druk vergroot als je dit verbergt en je zo een essentieel onderdeel van de relatie geen kans geeft.

Op momenten van ontspanning, bijvoorbeeld tijdens het weekend of in de vakantie, komt nog sterker naar voren hoe moeilijk je het vindt het geluk aan te nemen. Het is alsof je zelf als er niets te sjouwen valt en je toch op de een of andere manier nog moet inzetten.

De lichtheid omarmen

leren loslaten is jouw thema. Schuldgevoel is daar bij de grootste klus. Je taak ligt in het je zelf toe te staan vrij te worden en ruimte te maken voor je eigen geluk, toe te geven aan je verlangen. Wat zou het heerlijk zijn om je in de armen van je geliefde te nestelen en er hele¬maal op te Vertrouwen dat alle zielenpijn moei¬teloos wordt aangehoord en weg gestreeld.

Een belangrijk aspect is oefenen in dankbaarheid. Elke keer als je dit kunt,wordt je gevoel van zwaarte een klein beetje lichter. Schrijf bijvoorbeeld iedere dag op waar je blij mee bent. Zet ook alles op papier wat je dwars zit en verbrandt het daarna. Zo houd je grote schoonmaak.

Fysiek kun je de druk op jezelf laten vergroten, Net zo lang tot je een stop voelt en dit ook werkelijk uit. Zo leer je om je te begrenzen en te wennen aan ontspanning.

Jouw kwaliteit is die van ‘het grote hart’, van trouw en mededogen. Als je in staat bent jezelf daarin mee te nemen, is alle liefde die je geeft een vrij geschenk. Voor de ander tegenover je maakt dat alles anders.

6: Het afstandelijke masker

Vanuit dit masker is er de neiging alles ‘mooi te maken’ naar de buitenwereld of afstandelijk te zijn om zo te ontkomen aan de innerlijke kou. Het wilde vuur in jezelf is onbedoeld ingeruild voor streven naar perfectie of voor liefde via spelmatig gedrag. Door kwetsing, in je kinderjaren of later, op het gebied van intimiteit werden hart en bekken gevaarlijk terrein. Je leerde om je in te houden, onecht te zijn of de ander af te wijzen.

Uit angst voor nieuwe verwondingen kus je het leven niet meer en wordt de liefde onbedoeld gedood. Een intiem contact wordt al snel verwarrend door je dubbele boodschappen als ‘kom alsjeblieft’ en ‘blijf op een afstand’. Het is moeilijk om de rust in jezelf als man of vrouw te vinden.

Voorwaardelijk contact

Je moeite met intimiteit verschraalt een vriendschap of relatie. Je liefde is vaak afgepast. De onvoorwaardelijkheid, die juist de diepgang geeft aan een liefdesband, ontbreekt. Door ontsnappingsclausules in te bouwen (‘misschien is een ander toch beter voor mij’) versluier je je verlangen.

De wankele basis van je eigen sekse versterkt je behoefte aan bevestiging van buitenaf. Als

man heb je meestal meer vriendinnen dan vrienden; als vrouw omring je je eerder met mannen dan met het gezelschap van andere vrouwen. Soms doe je juist overdreven mannelijk of vrouwelijk, en voelt de ander zich door je onechtheid niet werkelijk bij je thuis. Een contact is dan maar van korte duur.

De ideale geliefde

Je blijft vaak uitkijken naar de perfecte geliefde, het ideale plaatje zoals in sprookjes en verhalen. Omdat je jezelf niet accepteert, vind je het ook moeilijk om mild naar de menselijke oneffenheden van je partner te kijken. Het risico is competitie om wie er de minste fouten maakt of een performance relatie waarin het vooral gaat om de mooie buitenkant en elkaars bewondering. Eigenlijk kan geen enkele partner aan je hoge eisen voldoen.

Overgave

Het pijnpunt van ooit is de ingang naar heelwording: je hart openen en de ander toelaten, ook al weet je niet hoe het lopen zal. In contact met de speelsheid en het avontuur van het leven word je weer ontvankelijk voor hartstocht Vitaliseer je bekken - de zetel van je man zijn! vrouw zijn - door dansen, paardrijden of massage. Om ring je als vrouw met andere vrouwen, versterk als man je contact met mannen. 

Kijk in de spiegel als je je imperfect voelt en steek je tong uit naar je zelf; oefen om met liefdevolle ogen naar jezelf te kijken. Jouw kernkwaliteit is de liefde weer te durven leven. De scherven van het onvolmaakte krijgen dan hun plek. Je glimlacht om struikelingen: de ander en jij zijn oké, gewoon om wie ze zijn!

Vraag om meer informatie

Bedankt dat je contact hebt opgenomen met Praktijk Face the Truth Amstelveen. We zullen zo spoedig mogelijk reageren. Lieve groet, Sonja de Heer

bottom of page