top of page

JeugdTherapie Praktijk Face The Truth Amstelveen voor "Probleem" Gedrag jongeren.

JeugdTherapie Praktijk Face The truth Amstelveen v. de Hooggevoelige, Hoogbegaafde en Paranormaal begaafde Jeugd. 

Jeugdtherapie ( van 12 tot 21 jaar).

Meestal is de ontwikkeling van een kind een vanzelfsprekende zaak. Maar soms zit een kind een tijdje niet lekker in zijn/haar vel en kan het een helpende hand gebruiken.

Met of zonder aanwijsbare reden kan een kind last hebben van faalangst bijvoorbeeld, gepest worden of er kunnen slaapproblemen zijn. 

Een kind kan zich onzeker voelen, angstig zijn, veel piekeren, of buitengesloten worden. Het kan moeite hebben met zichzelf of met anderen om te gaan. Er kunnen talloze redenen zijn waarin Therapie dan uitkomst kan bieden. 

(over- of onder gewicht), (dreigende) scheiding, hooggevoelig HSP, Paranormale begaafdheid, AD(H)D, Autisme, Hoog intelligent, overlijden dierbaren, overlijden huisdieren, moeit hebben met uitdrukking te geven aan zijn/haar gevoelens, streber, bewijsdrang, traumatische ervaring, ziekte, studie/ schoolkeuzes maken, twijfelaar, boosheid/ woede, depressie, verslaving etc.

Ik bekijk samen met het kind en veelal ook met ouders wat er nodig is om weer in balans te komen. Ik maak gebruik van spel, verhaal, tekeningen, ademtechnieken, aanraking, beweging, gevoelsoefeningen en/of gesprek. 

Ik stem dit altijd op maat af op wat het kind nodig heeft om in contact te komen met haar/ zijn gevoel/hart. Zo leer ik het kind woorden geven aan dat wat zich "vaak onbewust" dwars zit. 

Tevens werk ik alleen samen met het kind als de ouders zelf ook bereidt zijn de nodige veranderingen door te voeren binnen het gezin. Alleen het kind helpen veranderen is vaak niet genoeg is uit de praktijk gebleken. Eenieder dient zijn steentje bij te dragen voor meer hart-verbinding, balans, innerlijke kracht. 

Vroegtijdige ondersteuning

Als ouder wil je natuurlijk helpen als je kind om wat voor reden dan ook niet lekker in zijn of haar vel zit. Maar het is soms niet eenvoudig daar verandering in te brengen. Naar een psycholoog gaan is voor veel ouders een grote stap. Toch is het vaak goed om die stap wel te zetten. In onze praktijk is er de mogelijkheid voor oudergesprekken of individuele begeleiding van je kind in combinatie met oudergesprekken.

Onze positie als onafhankelijke, maar betrokken buitenstaander maakt dat kinderen hun gevoelens en gedachten durven laten zien. Kinderen vinden het fijn om te praten over wat hen bezighoudt. Ze voelen dat we oprecht geïnteresseerd zijn in hun verhaal. Bovendien zorgt onze deskundigheid ervoor dat we, daar waar je er als ouder zelf niet meer uitkomt, een kind kunnen begeleiden om uit die situatie te komen.

Hoe eerder je een bepaald probleem aanpakt, des te meer mogelijkheid een kind heeft om een sterk gevoel van eigenwaarde te ontwikkelen: de basis voor een gelukkig leven.

Daarnaast vindt Sonja het van belang om kinderen niet los te zien van hun omgeving, maar juist binnen het systeem waarin ze leven.(gezin, familie, school etc) Daarom vormt het oudercontact een belangrijke rol binnen de therapie. De begeleiding is immers (relatief) kortdurend en tijdelijk. De relatie met de ouders daarentegen bestaat al veel langer en zal blijven bestaan. Ouders zijn dé ervaringsdeskundigen op het gebied van hun kinderen en maken hen van het dichtstbij mee. Het oudercontact levert nuttige aanvullende informatie op die kan helpen bij mijn begeleiding, maar kan de ouders ook ondersteunen in de opvoeding van hun kind. 

Ieder kind is uniek en heeft dus recht op een behandeling, die op zijn/haar eigen situatie en mogelijkheden is gericht. Niet de behandelmethode, maar het kind staat centraal. Sonja bekijkt het kind vanuit verschillende invalshoeken. Andere vormen van hulpverlening maken vaak gebruik van één invalshoek.

Sonja hecht veel belang aan het feit dat ( hooggevoelige) kinderen erkenning krijgen in wie ze zijn. Maar ook die herkenning voelen in zichzelf wie ze zijn. Wanneer dit onvoldoende gebeurt, zien we dat kinderen aan zichzelf gaan twijfelen, zich onbegrepen voelen en veel frustraties bij het kind toonbaar worden.

Kinderen van deze tijd willen leven vanuit hun hart, waarheid, eigenheid en hun innerlijke wijsheid. Kinderen weten vaak allang wie ze zijn en wat hun kwaliteiten zijn het is aan ons de taak om dit te erkennen en zichzelf te laten zijn. Als ouder is dat soms lastig vooral omdat wij als ouders destijds als kind veel meer aangepast gedrag hebben aangenomen. In onze tijd was het niet gepast om tegen te stribbelen. Dus namen we aan wat er tegen ons gezegd werd en onderdrukten wij onze eigen gevoelens ‘gewoon’.

In deze tijd echter is het opvoeden van kinderen een heel ander verhaal. Ze dwingen ons te kijken naar wie we werkelijk zijn en hun te respecteren in hoe ze zich willen uitdrukken.

Een kinderhart is als een spiegel.

Het reflecteert alles waaraan het wordt blootgesteld. Wij als ouders kunnen onszelf dus leren kennen via het gedrag en welzijn van onze kinderen! We ontdekken of de basis van ons bestaan – en dat van onze kinderen- overleven is of voluit leven! Kinderen laten ons nauwkeurig weten wat er nodig is om tot de volledige ontplooiing van onszelf te komen. Zo worden we liefdevolle, krachtige mensen én evenwichtige opvoeders. Precies dat is het wat kinderen – onbewust – van ons vragen. Hoe onze kinderen ons helpen en onderwijzen. 

Bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en ik zal kijken wat ik voor U & Uw kind kan en mag betekenen.: 06- 229 27 448 

Kinder-en Jeugd Therapie/ Kindertolk® Sonja de Heer Amstelveen

Vraag om meer informatie

Bedankt dat je contact hebt opgenomen met Praktijk Face the Truth Amstelveen. We zullen zo spoedig mogelijk reageren. Lieve groet, Sonja de Heer

bottom of page