top of page

Kindertolk® Sonja de Heer Amstelveen

PresentChild ® is de internationale naam voor Kindertolk volgens de Methode "het Fluisterkind®".

PresentChild ® is ontstaan naar aanleiding van het feit dat het boek ‘Het Fluisterkind’ van Janita Venema is vertaald naar het Engels en in diverse landen op de markt wordt gebracht. De methode wordt in het buitenland "" PresentChild" genoemd. Daarnaast zal ook deze naam in Nederland steeds meer gebruikt gaan worden. Een treffende en effectieve methodiek met Internationale bekendheid dus. 

PresentChild ® is een passende naam voor de methode, omdat het verwijst naar het kind van nu, "present". Er wordt gewerkt met het gedrag dat het kind in het heden/ nu vertoont.

Present betekent ook cadeau ( aanwezig zijn, hier zijn, wat zich hier & nu aandient). Dit staat voor het cadeau wat het kind de ouder geeft, door zijn ouders een spiegel voor te houden. Het kind spiegelt met het gedrag een deel(eigenschappen) van de ouder. 

De ouder wordt met de methode bewust van een on geleefd, onbewust aspect wat aandacht verdient in zichzelf. Zo ontstaat er ruimte, groei en ontwikkeling voor de ouder en daardoor ook voor het kind. Een liefdevol cadeau van je kind!

Iedere ouder kent wel periodes waarin het even niet zo lekker loopt. Bijvoorbeeld omdat je kind gedrag vertoont waar je moeite mee hebt. Of omdat je kind een lichamelijke klacht heeft waarover je je zorgen maakt. Meestal gaan deze periodes vanzelf voorbij, of kom je er met wat hulp van familie of vrienden doorheen. Soms lukt dat niet, dan kan een Kindertolk® consult wellicht uitkomst bieden. Hieronder vind je enkele voorbeelden van situaties waarin een Kindertolk® consult ingezet kan worden. Uiteraard is dit geen volledige opsomming.

Voorbeelden

Je baby kan zoveel huilen dat je niet meer weet wat je er mee moet. Het kan zijn dat je een dwarse peuter in huis hebt, die te pas en te onpas NEE roept. Of misschien ervaar je problemen rondom het zindelijk worden. Of verliest jouw kleuter zich zo sterk in zijn/haar fantasiewereld dat hij/zij moeite heeft om goed te functioneren. Wellicht luistert je kind slecht en ben je voortdurend aan het straffen. Er kunnen problemen zijn op school of met vriendjes en vriendinnetjes. Misschien is je kind erg vaak ziek of angstig. Je kunt het gevoel hebben dat je je kind niet kunt bereiken, dat hij/zij zich terugtrekt in zijn/haar eigen wereld. Je puber kan zich gedragen alsof jullie huis een hotel is. Je kind kan een diagnose als AD(H)D, dyslexie, hoogbegaafd, hoog sensitief, faalangst of PDD/NOS hebben gekregen.

PresentChild® methode /Methode Fluisterkind®

De methode is ontwikkeld door Janita Venema en gaat er vanuit dat kinderen met onder andere hun gedrag & mate van "WELZIJN" een boodschap hebben voor ons als opvoeders. Ik ben opgeleid tot Kindertolk® en kan je helpen om de boodschap die jouw kind voor jou heeft te vertalen en dus bewust maken. 

Kinderen spiegelen hun ouders haarfijn.

Het 'verhaal' van het kind dat door de methode 'Het Fluisterkind' naar voren komt, is meestal zó nauwkeurig passend dat de ouders voelen dat het klopt. Diep van binnen wordt een snaar geraakt door de boodschap die het kind zonder woorden kenbaar maakt. Meestal gaat het om blinde vlekken uit het leven van de ouders. Wanneer ouders aan de slag gaan met hun aandeel, verloopt de groei, genezing, gedragsverandering bij het kind veel gemakkelijker, soms zelfs zonder verdere behandeling van het kind. 

'Het Fluisterkind' is een prachtige methodiek waarbij het gedrag en/of de klacht van het kind vertaald wordt naar het leven van de ouders. 

Een Kindertolk 'vertaalt' de situatie voor de ouders zodat zij kunnen begrijpen wat het inhoudt voor hun persoonlijke leven, hun relatie, werk of opvoeding. Door hier gehoor aan te geven, kunnen ouders zichzelf en hun kind wezenlijk vooruit helpen. Kinderen spiegelen namelijk ook dat het goed gaat!' 

Een voorbeeld:

Een meisje zit regelmatig vol slijm. Het zit in de neus, keel en luchtwegen. Verder heeft het kind telkens hoge koortspieken. Ik vraag de moeder of haar leven ook vol 'overbodige rommel' zit. Haar moeder bevestigt dit volmondig en slaakt een diepe zucht. Om de goede moeder te kunnen zijn die ze wil zijn, volgt ze allerlei cursussen en lezingen over opvoeden en leest ze daar alles over wat los en vast zit. Ze vertelt: "ik ben er zo koortsachtig (!) mee bezig". Haar kind 'fluistert' haar in: je hebt het er veel te druk mee, laat maar, je bent al een goede moeder, wees gewoon hier en nu bij me, dat is alles wat ik nodig heb. De moeder pikt het op, schrapt allerlei activiteiten. Het vol zitten en de koortspieken bij het meisje verdwijnen binnen enkele dagen en blijven ook weg.

Kinderen spiegelen namelijk ook dat het goed gaat.

"Transformatie is het doel van ons werk. We streven naar inzicht en bewustwording, mensen een nieuwe, brede kijk op hun leven te geven. Het is belangrijk mensen zelf het stuur weer in handen te geven."

Transformatie is een weg naar zelfkennis en zelf genezing. Ziekte en tegenslagen dragen de potentie in zich om beterschap te brengen. Dat is iets anders dan 'weer goed worden'. Het vraagt van de mensen die bij me komen een open en onderzoekende houding. Vaak hebben klachten en tegenslagen je iets te vertellen over je leven. Ze hebben een signaalfunctie: er 'brandt een waarschuwingslampje op het dashboard'. In plaats van 'het lampje uit te schakelen', zodat je het niet meer ziet, de klacht lijkt verdwenen ... is het zinvol om die signalen serieus te nemen en er naar te handelen.

Transformatieoefeningen zijn een sleutel tot het gebied waar jouw antwoorden altijd al op je lagen te wachten, maar die je niet kon zien omdat het blinde vlekken betreft. Ik werk veel vanuit het idee van 'spiegelen'. Datgene wat jou overkomt, wat jij ziet of vindt, zegt ook veel over jezelf. Franciscus zei het ooit zo: "wat jij zoekt, zoekt jou ook". Je trekt datgene telkens aan maar herkent nog niet hoe het met jouzelf te maken heeft.

"Wat voor de rups het einde van zijn leven betekent, is voor de vlinder het begin."

Een voorbeeld:

Een vrouw van in de veertig heeft een vader gehad die erg grillig en onberekenbaar was, hij kon zomaar uitvallen. Alles moest precies zoals hij het wilde. De vrouw heeft daardoor al jong geleerd om zich in te houden en nooit boos te zijn. Nu als volwassen vrouw zegt ze: "ik weet niet wat boosheid is, ik ben nooit boos." Wel heeft ze een (fluister)kind met enorme driftbuien waar ze het moeilijk mee heeft. En haar buik blaast op met pijn en krampen, de buik zit vol lucht. "Ik wil er wel gaten in prikken" zegt ze: "zodat ie maar leegloopt, dat er weer ruimte komt." Deze vrouw meent werkelijk dat ze gelijkmatig van karakter is. Ze mag haar kracht en boosheid weer ontdekken. Haar dochter 'vertelt' haar dat. Haar lichaamswijsheid laat via de buik weten hoe ze zich ingehouden heeft, hoe alles er uit moet om weer meer ruimte in haar leven te krijgen. Via transformatie-oefeningen komt ze erachter dat ze óók de boze vrouw is die voor zichzelf opkomt en wat de voordelen daarvan zijn. Ze kan haar dochter nu waarderen omdat die haar leert om krachtig te worden. En de buik wordt in haar ogen een wegwijzer in plaats van een lastpost. Naarmate ze meer lucht geeft aan haar assertieve ik, verdwijnt haar opgeblazen buik.

Bron: Methode Fluisterkind® / Janita Venema

bottom of page